Co nowego?

Nawiedzenie Matki Bożej Częstochowskiej
with Brak komentarzy

W dniu 09.04.2024 roku nawiedziła naszą parafię  obraz Matki Bożej Częstochowskiej. Msza Święta była sprawowana pod przewodnictwem Biskupa.

with Brak komentarzy

Wielkanoc to czas otuchy i nadziei.
Czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa
i drugiego człowieka.
Życzymy, aby Święta Wielkanocne
przyniosły radość oraz wzajemną życzliwość.
By stały się źródłem wzmacniania ducha.
Niech Zmartwychwstanie które niesie odrodzenie
napełni Was pokojem i wiarą,
niech da siłę w pokonywaniu trudności
i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość…

Wielki Piątek
with Brak komentarzy

Wielki Piątek jest drugim dniem Triduum Paschalnego – dramatycznym dniem sądu, męki i śmierci Chrystusa. Jest to jedyny dzień w roku, kiedy nie jest sprawowana Msza św.

Wielki Czwartek MSZA WIECZERZY PAŃSKIEJ
with Brak komentarzy

W Wielki Czwartek przed południem odprawia się w katedrach jedną Mszę św. koncelebrowaną przez biskupa i kapłanów całej diecezji. W czasie tej Mszy św. kapłani odnawiają przyrzeczenia złożone w dniu swoich święceń. Biskup konsekruje oleje używane później przy chrzcie, bierzmowaniu, namaszczeniu chorych, święceniach kapłańskich i biskupich, a także przy konsekracji kościoła, ołtarza i dzwonów.

Święte Triduum Paschalne
with Brak komentarzy

Ojcze, prosimy Cię za nas, zgromadzonych na tym świętym Misterium, byśmy mogli otrzymać wszelkie łaski płynące z Eucharystii. Boże, Ty z miłości do ludzi pozostałeś z nami w sakramencie Eucharystii, racz wysłuchać naszych ufnych błagań, przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.

Niedziela Palmowa Męki Pańskiej
with Brak komentarzy

W Niedzielę Palmową rozważamy tajemnice z ostatnich ziemskich dni Jezusa, od wjazdu do Jerozolimy na osiołku, aż po ukrzyżowanie. Chrystus wkracza do świętego miasta, by oddać swoje życie za wielu. Wzbudźmy w sobie pragnienie pokornego kroczenia za cierpiącym Jezusem, aby uczestnicząc w Jego męce, mieć także udział w tajemnicy Jego zmartwychwstania.