Kapłani

Ks. Maciej Oset 
Duszpasterz miejsca od lipca 2015 roku. W 2002 r. przyjął święcenia kapłańskie.
Po 4 latach pracy w Częstochowie w parafii pw. św. Urszuli Ledóchowskiej zaczął przygotowania do wyjazdu na misje [Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie oraz parafia Maltby w Anglii]. Na misjach pracował 7 lat – w afrykańskiej Zambii [2007-2013]
oraz na Jamajce [2014].

Motto, które przyświeca jego posłudze kapłańskiej zaczerpnął z Ewangelii według św. Łukasza: „Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje.” [Łk 9,23]


W parafii posługę proboszcza sprawowali wcześniej:
Ks. Jacek Michalewski 2008 – 2015
Ks. Zygmunt Todos 2007 – 2008
Ks. Maciej Woszczyk 2003 – 2007
Ks. Władysław Badura 2000 – 2003
Ks. Stanisław Tyburski 1990 – 2000
Ks. Janusz Grela 1987-1990
• • •
Od 1972 r. [przed erygowaniem parafii.] posługę duszpasterską pełnił ks. Alojzy Kania. 
Z Parafii pochodzi Ks. Bogdan Blajer – 1981

 

Rada Parafialna

p. Piotr Radowski – Przewodniczący

p. Krzysztof Owczarek

p. Ewa Niechcielska

p. Małgorzata Komar

p. Andrzej Torchała

p. Zbigniew Topoła

p. Sylwester Panek

p. Błażej Blajer