Nabożeństwa Majowe ku czci Matki Bożej

with Brak komentarzy

” Wszystko co żyje niech chwali Maryję”

Pieśnią wesela witamy, o Maryjo, miesiąc Twój!

My Ci z serca cześć składamy, Ty nam otwórz łaski zdrój.

W tym miesiącu ziemia cała, Życiem, wonią, wdziękiem lśni,

Wszędzie Twoja dźwięczy chwała, Gdy majowe płyną dni.

Kosa łaski w każdej duszy Niech obmyje grzechu rdzę!

Dla nas wszystkich niech zaświta Twej miłości błogi raj,

Całej ziemi niech zawita, O Maryjo, śliczny maj!