Odpust oraz dożynki parafialne

with Brak komentarzy

W ubiegłą niedzielę, 9 września 2012 r., odbyła się msza święta odpustowa sprawowana przez pierwszego proboszcza naszej parafii ks. kan. Janusza Grelę. Uroczystość ta rozpoczęła się od przemarszu mieszkańców wraz z pocztem sztandarowym i jednostką OSP w Gaszynie do Kościoła Parafialnego Najświętszego Imienia Maryi. Przybyłych parafian i gości przywitały władze i przedstawiciele kościoła.

Podczas celebracji mszy św., która odbyła się na placu, ksiądz kanonik Janusz Grela, wygłosił kazanie.Przemowę swą zaczął krótką historią bitwy pod Wiedniem stoczonej 12 września 1683 roku, między wojskami polsko-austriacko-niemieckimi, pod dowództwem króla Jana III Sobieskiego, a armią Imperium osmańskiego pod wodzą wezyra Kara Mustafy. Starcie to zakończyło się klęską Osmanów, którzy od tej pory przeszli do defensywy i przestali stanowić zagrożenie dla chrześcijańskiej części Europy. Kaznodzieja przytoczył słowa króla Polski „Venimus, vidimus et Deus vicit” „Przybyliśmy, zobaczyliśmy i Bóg zwyciężył”, które monarcha napisał w liście do papieża Innocentego XI, przedstawił także dalsze dzieje historyczne religii i prawa kościelnego. Zachęcił do obejrzenia filmu historyczno-kostiumowyego produkcji polsko-turecko-włoskiej w reżyserii Renzo Martinellego Bitwa pod Wiedniem. Polskie zwycięstwo, które zmieniło losy świata.

W kolejnej części kazania nawiązał do niebezpieczeństw naszego życia, przestrzegał przed zagrożeniami, jakie niesie ze sobą postęp cywilizacyjny – telewizja, Internet. Wspomniał także o rozpadzie tradycyjnego modelu rodziny.

Po wygłoszonym kazaniu odbyło się poświęcenie darów naszej ziemi, w tym pięknego wieńca dożynkowego. Następnie parafianie naszego kościoła odczytali modlitwy i prośby, a przedstawiciele wsi złożyli  na ręce księdza przyniesione dary. Później przyjęty został sakrament Eucharystii.

Na zakończenie, proboszcz parafii ks. Jacek Michalewski przedstawił ogłoszenia duszpasterskie i podziękował „wszystkim  za wszystko”, wyrazy wdzięczności składali także przedstawiciele Rady Parafialnej Piotr Radowski i Krzysztof Owczarek, a „Akt Zawierzenia Matce Bożej Gaszyńskiej” odczytali tegoroczni: starościna – Halina Adamczyk i starosta – Jarosław Krajewski. Głos zabrał także ks. kan. Janusz Grela, który serdecznie podziękował za zaproszenie na tegoroczną uroczystość, a przede wszystkim za pamięć o nim.

Następnie odbyła się procesja wokół kościoła. Całej uroczystości akompaniowała orkiestra dęta z Wierzchlasa, która nadała wydarzeniu wyjątkowego uroku.

Odpust parafialny zakończył obchody 25-lecia powołania Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Najświętszego Imienia Maryi w Gaszynie.

 

Fot. R. Olek