Święto Nawrócenia św. Pawła

with Brak komentarzy

W dniu 25 stycznia 2024 roku Kościół Katolicki obchodzi Święto Nawrócenia św. Pawła.

Ty wybrałeś św. Pawła, Apostoła Narodów, aby zaniósł Ewangelię poganom. Przez jego wstawiennictwo prosimy Cię, Panie, o dar nawrócenia serca i gorliwej modlitwy, o łaskę uważnego słuchania Twego słowa i wprowadzania go w codzienne życie.

Amen