Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa 2020

with Brak komentarzy

+

Dzięki Ci, Panie, za Ciało Twe i Krew

Za dary nieskończone wielbimy Cię!