Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

with Brak komentarzy

 

„A gdy jedli, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał i dał im, mówiąc: «Bierzcie, to jest Ciało moje». Potem wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im, i pili z niego wszyscy. I rzekł do nich: «To jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana. Zaprawdę, powiadam wam: Odtąd nie będę już pił napoju z owocu winnego krzewu aż do owego dnia, kiedy pić będę go nowy w królestwie Bożym».”

Święto Eucharystii czyli uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa tradycyjnie nazywanym Bożym Ciałem to niezwykłe święto. Jest to niesamowita okazja do kontemplacji nad znaczeniem Eucharystii, to niezwykła tajemnica, znak ogromnej miłości Jezusa Chrystusa wobec człowieka, On daje nam siebie każdego dnia na ołtarzach na całym świecie.