Z okazji 25-lecia Parafii

with Brak komentarzy

Ci, którzy żyją nadzieją, widzą dalej.

Ci, co żyją miłością, widzą głębiej. 

Ci, co żyją wiarą, widzą wszystko w innym świetle.

(Lothar Zenetti)

 

Ks. Jacek Michalewski

Proboszcz Parafii p.w. Najświętszego Imienia Maryi w Gaszynie

 

Z okazji Jubileuszu 25-lecia powstania Parafii p.w. Najświętszego Imienia Maryi
w Gaszynie proszę przyjąć moje najszczersze gratulacje oraz wyrazy uznania
za dotychczasową działalność na rzecz duchowego rozwoju parafii i promocji Gaszyna.

Parafia Gaszyńska oficjalnie istnieje od ćwierć wieku, ale dzieje tutejszego kościoła są znacznie dłuższe i sięgają wielu wieków wstecz. W tej wspaniałej świątyni – perełce budownictwa sakralnego Ziemi Wieluńskiej czuć oddech historii, czuć potęgę
i wiarę Waszych dziadków i pradziadków, którzy modlili się w tym miejscu i strzegli wizerunku Maryi podczas powstań, licznych wojen i innych zawirowań historii.

Dziś w myśl zasady „w zdrowym ciele, zdrowy duch” parafia prężnie działa propagując zdrowy styl życia i aktywny wypoczynek. Te inicjatywy to nowy, ale jakże potrzebny rodzaj ewangelizacji i szerzenia zasad chrześcijańskiej miłości Boga i bliźniego.

Gratulując wspaniałego Jubileuszu 25-lecia wszystkim parafianom i Księdzu Proboszczowi życzę dużo zdrowia i siły do pokonywania nowych wyzwań. Oby dobry Bóg nie szczędził potrzebnych łask a Matka Boska Gaszyńska miała Was w swojej opiece.

 

Burmistrz Wielunia

Janusz Antczak