I Czwartek m-ca Wspomnienie św. Marii Teresy Ledóchowskiej

with Brak komentarzy

W dniu 6 lipca Kościół w Polsce obchodzi liturgiczne wspomnienie obowiązkowe bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, dziewicy.

Boże, dzięki Twojej łasce Błogosławiona Maria Teresa niestrudzenie niosła pomoc głosicielom Ewangelii, spraw za jej wstawiennictwem, aby wszystkie ludy poznały Ciebie, prawdziwego Boga, i Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen