Wspomnienie św. Bonawentury

with Brak komentarzy

W dniu 15 lipca 2023 roku w Kościele Katolickim wspominany jest Św. Bonawentura jako biskup i doktor kościoła.

 

Panie i Boże mój,
racz miłościwie natchnąć serce moje taką dobrocią,
łagodnością, miłością i pokorą,
jakie zdobiły św. Bonawenturę, sługę i naśladowcę Twego.
Błagam Cię, Panie,
abyś mi pozwolił po zgonie
radować się towarzystwem jego
i chwalić Cię po społu z całym orszakiem świętych Męczenników i Wyznawców Twoich,
polecając Ci wszystkie myśli, czyny i pragnienia moje.
Przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa,
który króluje w Niebie i na ziemi,
po wszystkie wieki wieków.
Amen.