Niedziela Palmowa Męki Pańskiej

with Brak komentarzy

 

W Niedzielę Palmową rozważamy tajemnice z ostatnich ziemskich dni Jezusa, od wjazdu do Jerozolimy na osiołku, aż po ukrzyżowanie. Chrystus wkracza do świętego miasta, by oddać swoje życie za wielu. Wzbudźmy w sobie pragnienie pokornego kroczenia za cierpiącym Jezusem, aby uczestnicząc w Jego męce, mieć także udział w tajemnicy Jego zmartwychwstania.

 

Wszechmogący Boże, z palmami w rękach czcimy dzisiaj zwycięstwo Chrystusa, † pomnóż naszą wiarę i wysłuchaj nasze prośby, * abyśmy zjednoczeni z Chrystusem przynosili Tobie owoce dobrych uczynków. Który żyje i króluje na wieki wieków.

Amen.